Նարեկ Բարեգործական Հիմնադրամ

«Նարեկ» Բարեգործական հիմնադրամի գործունեությունը Գյումրիում
Բացառիկ հնարավորություն երիտասարդներին

«Նարեկ» բարեգործական հիմնադրամը Գյումրիում ծավալում է բազմաբովանդակ գործունեություն: Այստեղ կազմակերպվում են դասընթացներ, անցկացվում են դասախոսություններ, սեմինարներ, հանդիպումներ:
Ընդհանուր առմամբ բոլոր դասընթացների մասնակցողների թիվը գերազանցում է 250-ը: Դասընթացներն անցկացվում են անվճար հիմունքներով աջակցելով տարածաշրջանների անապահով ընտանիքների երիտասարդներին: